De komende jaren zal de energiemarkt nog steeds sterk veranderen. Dit komt door de versnelde opkomst van duurzame energie en de schaliegas- en olie revolutie in de Verenigde Staten. Ook de Europese en Nederlandse wetgeving verandert op energiegebied en hierbij wordt steeds meer gefocust op duurzaamheid en energiebesparing door toepassing van energiemanagement.

Icoon strategie

Dit betekent dat actuele informatie over ontwikkelingen in de wereld steeds belangrijker wordt voor het bepalen van een goede inkoopstrategie voor energie. Ook wordt het steeds belangrijker om met betrekking tot energiebesparing om parameters die invloed hebben op het verbruik om te zetten in informatie waarop gestuurd kan worden.

Als Energieconsultant hebben wij ons als doel gesteld een compleet integrale aanpak aan onze klanten aan te bieden. Dit houdt in dat we niet alleen scherp willen inkopen, maar ook meer de focus leggen op de combinatie scherp inkopen en efficiënt inzetten van energie. Wij zijn van mening dat, door alle informatie stromen die invloed hebben op het energieverbruik en/of energiekosten in kaart te brengen, besparingen zichtbaar kunnen worden.

Icoon efficiëntie
Icoon transparantie

Op basis van deze visie heeft De Energieconsultant hiervoor de unieke manier gevonden om energie besparingen op een eenvoudige en transparante manier weer te gegeven. Door energieverbruik en -inkoop op  een systematisch en analytische wijze te benaderen, worden alle verschillende besparingsmogelijkheden in beeld gebracht en kan de klant keuzes maken in de wijze van inkopen en efficiënt inzetten van energie.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan