De Energieconsultant doet dit door:

Icoon alle informatie

Het benutten van alle mogelijke informatie die invloed hebben op de kosten van een energieverbruiker.

Icoon analyseren

Het leggen van verbanden tussen parameters die invloed hebben op verbruik en energiekosten. Denk hierbij aan verbruiken, weerparameters en actuele marktprijzen.

Icoon energiemarkt

De transparantie voor een eindverbruiker van energie verhogen waardoor het eenvoudiger is om de energiemarkt te begrijpen.

Onze
kernwaarden

Integriteit en onafhankelijkheid

Integriteit en onafhankelijkheid

Onze diensten worden aangeboden op basis van een abonnement. Dit houdt in dat we niet door leveranciers betaald worden. Dit ter voorkoming dat onze objectiviteit en onafhankelijkheid in geding komt. Voorts gaan we integer om met vertrouwelijke informatie.

Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Iedere kilowattuur (kWh) of kubieke meter gas (m3) die niet afgenomen hoeft te worden is de beste vorm om duurzaam met energie om te gaan. Het zorgt voor een (structurele) verlaging van de kosten en uitstoot van vervuilende(broeikas) gassen.

Servicegerichtheid

Servicegerichtheid

Doordat we zeer goed geautomatiseerd en georganiseerd kunnen we snel en efficient maatwerk te leveren.

Innovatie

Innovatie

Innovatie is volgens ons het sleutelwoord tot succes. Door  te blijven vernieuwen en goed te kijken wat er in de huidige markt gebeurd is het mogelijk om aan de behoeften van onze klanten te blijven voldoen.

Professionaliteit en pro- activiteit

Professionaliteit en pro- activiteit

Binnen onze organisatie zijn alle medewerkers opgeleid op minimaal HBO niveau. Iedere werknemer wordt daarnaast intern opgeleid als Energieconsultant op basis van theorie en praktijk. Hierdoor ontstaat een organisatie met veel toepasbare kennis die nuttig gebruikt kan worden voor klanten van De Energieconsultant B.V. Op basis van deze praktische kennis en door gebruik te maken van een goed informatie-managementsysteem wordt er pro- actief gehandeld.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan