Theoretische bedrijfstijd

Theoretische bedrijfstijd

De theoretische bedrijfstijd wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het verbruik in het jaar en de maximaal afgenomen belasting in dat jaar.
Bedrijfstijd = Verbruik per jaar/Maximaal afgenomen belasting (capaciteit) = m3(n)/ m3/h(n)=h

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan