Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Zoek in meest gestelde vragen

Vermogen is de hoeveelheid energie die per tijdseenheid op enig moment kan worden opgewekt, afgenomen of getransporteerd. Een motor met een vermogen van 115 kW kan op enig moment dit vermogen leveren in de vorm van mechanische energie. De eenheid van vermogen is Joule per seconde = Watt.
Verbruik kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid energie die op enig moment is opgenomen. De eenheid van verbruik is Joule. 1 kWh komt overeen met 3600 kJoule.
De elektrische bedrijfstijd is gedefinieerd als de verhouding tussen het verbruik in een jaar en het maximaal afgenomen vermogen in dat jaar.   Bedrijfstijd = Verbruik per jaar gedeeld door Maximaal afgenomen vermogen (Oftewel kWh/kW)
Aardgas is een mengsel van koolwaterstoffen en kleine hoeveelheden andere verbindingen dat in gasfase verkeert.
Een hoeveelheid gas, die bij een temperatuur van 0 graden Celsius, een absolute druk van 1013,25 mbar en droog een volume inneemt van 1 kubieke meter.
Capaciteit is de maximale hoeveelheid gas die een verbruiker op enig moment in het jaar wenst af te kunnen nemen. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in kubieke meter nul per uur.
De benodigde hoeveelheid gas die een verbruiker per tijdseenheid (meestal per jaar) nodig heeft.
De theoretische bedrijfstijd wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het verbruik in het jaar en de maximaal afgenomen belasting in dat jaar. Bedrijfstijd = Verbruik per jaar/Maximaal afgenomen belasting (capaciteit) = m3(n)/ m3/h(n)=h
Grootverbruikers kunnen op verschillende manieren elektriciteit inkopen. Zij kunnen gebruik maken van de termijnmarkt 'ICE ENDEX', de zogeheten 'future market'. Bij de ICE-ENDEX kan men per maand, kwartaal of jaar vooruit inkopen voor een vaste prijs voor piek en dal. Een andere optie is om in te kopen via de spotmarkt 'APX', hierbij worden elektriciteit prijzen variabel per maand ingekocht.
Elektriciteit is een vorm van energieoverdracht. Door elektronen in beweging te zetten door middel van elektrotechnische machines kan energie onder hoge spanning worden getransporteerd tussen locaties. Elektromotoren en generatoren zijn voorbeelden van elektrische machines.
Een Kilo Watt Uur (kWh) is het verbruik in een uur.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan