Opslag Duurzame Energie (ODE) Elektriciteit

De Opslag Duurzame Energie (ODE) voor elektriciteitis een belasting die door de overheid wordt geheven op elke kWh dat wordt afgenomen. Het doel hiervan is dit belastinggeld te gebruiken voor het stimuleren en subsidiëren van opwek van duurzame energie.

Overzicht Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2015 tot en met 2019

Staffel (kWh)
0-10.000
0,36
0,560
0,740 1,32  1,89
10.000-50.000
0,46
0,700
1,23 1,80  2,78
50.000-10.000.000
0,12
0,190
0,33 0,48  0,74
> 10.000.000 (zakelijk)
0,0055
  0,0084
0,0131 0,0194  0,03

 

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan