APX en ICE ENDEX elektriciteitsprijzen

ICE ENDEX: de ICE ENDEX is de termijnmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze termijnbeurs. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand,kwartaal of jaar) en weergegeven met PEAKLOAD en BASELOAD uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek ICE ENDEX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Dit zijn de tarieven die een leverancier ook aanbiedt naar zijn afnemers. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief. Hierbij wordt uitgegaan van 8-20 inkopen en 8-20 afrekenen. Bij 8-20 inkopen en 7-23 kan een kleine afslag worden bedongen, mits het verbruiksprofiel gunstig is.

APX: de APX is de Spotmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze beurs. De prijzen worden gepresenteerd per dag en weergegeven met BASE, PEAK en OFF-PEAK uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek APX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Op basis van een gemiddelde APX-prijs per maand kan een afnemer ook een contract afsluiten met zijn energieleverancier, mits er sprake is van een groot volume en een afstanduitlezing. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief.De tarieven zijn inmiddels aangepast naar de nieuwe verbruikstijden 8-20

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan