Energieonderzoek management

Energieonderzoek management

De Energie Consultant efficiënt energiemanagement programma:

De Energieconsultant efficiënt energiemanagement verhoogt de energie-efficiëntie in uw bedrijf en geeft u een beter inzicht in uw energiehuishouding en uw productie processen. Bijvoorbeeld in de bewaking van uw energiebudget, in het rendement van uw investeringen en opvolging van Meerjarenafspraken of afspraken met bevoegd gezag. Deze instanties stellen eisen aan de vorm en uitvoering van energiemanagement c.q. energiezorgsystemen waaraan dit product kan voldoen. Op basis van ervaring en referentie projecten kunnen we stellen dat het specifieke energieverbruik gemiddeld met ca. 4% gaat afnemen en vervolgens ook gaan continueren volgens het “Kai zen”-principe. Wij begeleiden opzet, invoering en gebruik. U heeft hierdoor wel de voordelen maar niet de lasten van een compleet werkend energiemanagement systeem. Het efficiënt energiemanagement programma is opgesplitst in 2 fases. Fase 1 betreft het bedrijfsplan en fase 2 betreft het abonnement.

Fase 1 Het bedrijfsplan

In fase 1 wordt gestart met het maken van een bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan worden de energie en water verbruiken in kaart gebracht Hiervoor zullen een aantal (deel)metingen worden verricht. Daaraan gekoppeld worden ook de financiële besparingsmogelijkheden weergegeven met de daarbij behorende terugverdientijden (TVT). Tevens wordt hierin door middel van een draaiboek aangegeven hoe verder te handelen in het geval dat u wilt doorgaan met fase 2. Kortom het bedrijfsplan bevat de benodigde kosten/baten analyse die een manager moet hebben om beslissingen te nemen met betrekking tot het eventuele investeringstraject in fase 2. Het bedrijfsplan wordt afgesloten met een presentatie aan het management. 

Fase 2 Het abonnement

Bij fase 2 worden de maatregelen die in het bedrijfsplan omschreven zijn daadwerkelijk verwezenlijkt. De kracht van het efficiënt energiemanagement programma is dat er vanuit De Energieconsultant voortdurend begeleiding is. Een voorwaarde hierbij is echter wel dat binnen u bedrijf een persoon wordt aangewezen die verstand van zaken heeft en ook deelneemt in de projectgroep. Tijdens de begeleiding kunt u van ons verwachten dat we u regelmatig (maandelijks) informeren over de voortgang van de te nemen maatregelen om energie besparen. Tevens verzorgen wij de begeleiding met subsidieaanvragen en advisering met betrekking tot energievraag stukken.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan