Tabel eenheden S.I.

Omschrijving

S.I. eenheid

Energie

Kilowatt-uur

1 kWh=3,6 MJ=3,6.103 kJ=3,6.106 J

 

Calorie TC

1 caltc=4,1840 J (exact)

 

Calorie internationaal

1 calit=4,1868 J (exact)

Druk

Bar

1 bar=102 kPA=105 PA (1PA =1N/m2

 

millibar (hectopascal)

10-1 kPA=102 PA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan