Tabel eenheden herleid naar S.I. stelsel

Grootheid

Omschrijving

Herleiding van oude eenheid naar S.I. eenheid

Warmte

British thermal unit

1 Btu = 1 kcal·lb·°F/(kg·K) ˜ 1,05506 kJ

 

calorie

1 cal = 1 calIT = 4,1868 J (def)

 

15°C-calorie Internationaal

1 cal15 ˜ 4,1855 J

 

thermie

th = 106 cal15 ˜ 4,1855×106 J

 

therm

1 thm = 105 Btu ˜ 105,506×106 J

Warmtegeleiding

 

1 kcal(m·h·°C) = 1,163 W/(m·K)

 

 

1 cal/(cm·s·°C) = 418,68 W/(m·K)

 

 

1 Btu·in (ft²·h·°F) ˜ 0,144227 W/(m·K)

 

 

1 Btu/(ft·h·°F) ˜ 1,73073 W/(m·K)

 

 

1 Btu/(in·h·°F) ˜ 20,79687 W/(m·K)

Warmteoverdracht

 

1 kcal/(m²·h·°C) = 1.163 W/(m²·K)

 

 

1 Btu/(in²·h·°F) ˜ 817,669 W/(m²·K)

 

 

1 Btu/(ft²·h·°F) ˜ 5,67826 W/(m²·K)

Soortelijke warmte

 

1 Btu/(lb °F) = 4.186,8 J/(kg·K)

Soortelijke enthalpie

 

1 Btu/lb = 2326 J/kg

Koelvermogen

ton of refrigeration

1 TR = 12.000 Btu/h ˜ 3.516,85 W

 

British ton of refrigeration

1 BTR = 13.440 Btu/h ˜ 3.938,87 W

 

Btu per hour

1 Btu/h ˜ 0,293071 W

 

kcal per uur

1 kcal/h = 1,163 W = 1,163 J/s

Druk

atmosfeer

1 atm = 101,325×10³ Pa (def)

 

technische atmosfeer

1 at = 1 kgf/cm² = 98,0665×10³ Pa

 

meter waterkolom

1 mH2O = 9,80665×10³ Pa

Opmerking:

˜ betekent bij benadering

= betekent exacte waarde

 

 

 

 

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan