Tabel eenheden herleid naar S.I. stelsel

Vorige

Tabel eenheden herleid naar S.I. stelsel

GrootheidOmschrijvingHerleiding van oude eenheid naar S.I. eenheid
WarmteBritish thermal unit1 Btu = 1 kcal·lb·°F/(kg·K) ˜ 1,05506 kJ
 calorie1 cal = 1 calIT = 4,1868 J (def)
 15°C-calorie Internationaal1 cal15 ˜ 4,1855 J
 thermieth = 106 cal15 ˜ 4,1855×106 J
 therm1 thm = 105 Btu ˜ 105,506×106 J
Warmtegeleiding 1 kcal(m·h·°C) = 1,163 W/(m·K)
  1 cal/(cm·s·°C) = 418,68 W/(m·K)
  1 Btu·in (ft²·h·°F) ˜ 0,144227 W/(m·K)
  1 Btu/(ft·h·°F) ˜ 1,73073 W/(m·K)
  1 Btu/(in·h·°F) ˜ 20,79687 W/(m·K)
Warmteoverdracht 1 kcal/(m²·h·°C) = 1.163 W/(m²·K)
  1 Btu/(in²·h·°F) ˜ 817,669 W/(m²·K)
  1 Btu/(ft²·h·°F) ˜ 5,67826 W/(m²·K)
Soortelijke warmte 1 Btu/(lb °F) = 4.186,8 J/(kg·K)
Soortelijke enthalpie 1 Btu/lb = 2326 J/kg
Koelvermogenton of refrigeration1 TR = 12.000 Btu/h ˜ 3.516,85 W
 British ton of refrigeration1 BTR = 13.440 Btu/h ˜ 3.938,87 W
 Btu per hour1 Btu/h ˜ 0,293071 W
 kcal per uur1 kcal/h = 1,163 W = 1,163 J/s
Drukatmosfeer1 atm = 101,325×10³ Pa (def)
 technische atmosfeer1 at = 1 kgf/cm² = 98,0665×10³ Pa
 meter waterkolom1 mH2O = 9,80665×10³ Pa

Opmerking:

˜ betekent bij benadering

= betekent exacte waarde

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan