Overzicht gasmeters met bijbehorende meetrange

Vorige

Overzicht gasmeters met bijbehorende meetrange

Type meterMeetrange min. (m3/h)Meetrange max.(m3/h)
G446
G6610
G101016
G161625
G252540
G404065
G6565100
G100100160
G160160250
G250250400
G400400650
G6506501000
G100010001600
G160016002500
G250025004000

Bovenstaande tabel geeft de meetrange weer voor de gasmeters. Hierbij is voor een hoge druk aansluiting uitgegaan van 8 bar voordruk en een afleverdruk van 100 mbar. Fabrikanten van gasmeters gebruiken ook nog Qmin en Qmax. Qmax staat gelijk aan de meetrange max. zoals in de tabel weergegeven. De Qmin is de minimale ondergrens waar vanaf een valide meting plaatsvindt. Dus een meting binnen de gestelde wettelijke afwijking. Bij een G65 kan er al een Qmin zijn van 8 m3/h. Wanneer er tijdens een meting de waarden tussen de Qmin en Meetrange min. wordt gemeten is de meter overgedimensioneerd. Met andere woorden de meter is te groot voor de bestaande aansluiting. Er kan gekozen worden voor een kleinere meting. Dit kan als voordeel opleveren: minder meetkosten, minder kosten voor de Transportdienst bij de netbeheerder en waarschijnlijk een betere meting met minder afwijking. Het blijkt dat hoe dichter in de ondergrens wordt gemeten des te groter is de afwijking naar boven. In praktijk betekent dit dat als er veel volume tussen de Qmin en Meetrange min. wordt gemeten er meer wordt gemeten dan er daadwerkelijk verbruikt worden. Volgens een overzicht van een fabrikant kan deze afwijking oplopen tot 1%. Het vermoeden bestaat dat dit meer is, maar daar is alleen achter te komen door een gecertificeerd meetbedrijf de meter te laten ijken en een aantal metingen uit te laten voeren.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan