Overzicht gasmeters met bijbehorende meetrange

Type meter

Meetrange min. (m3/h)

Meetrange max.(m3/h)

G4

4

6

G6

6

10

G10

10

16

G16

16

25

G25

25

40

G40

40

65

G65

65

100

G100

100

160

G160

160

250

G250

250

400

G400

400

650

G650

650

1000

G1000

1000

1600

G1600

1600

2500

G2500

2500

4000

Bovenstaande tabel geeft de meetrange weer voor de gasmeters. Hierbij is voor een hoge druk aansluiting uitgegaan van 8 bar voordruk en een afleverdruk van 100 mbar. Fabrikanten van gasmeters gebruiken ook nog Qmin en Qmax. Qmax staat gelijk aan de meetrange max. zoals in de tabel weergegeven. De Qmin is de minimale ondergrens waar vanaf een valide meting plaatsvindt. Dus een meting binnen de gestelde wettelijke afwijking. Bij een G65 kan er al een Qmin zijn van 8 m3/h. Wanneer er tijdens een meting de waarden tussen de Qmin en Meetrange min. wordt gemeten is de meter overgedimensioneerd. Met andere woorden de meter is te groot voor de bestaande aansluiting. Er kan gekozen worden voor een kleinere meting. Dit kan als voordeel opleveren: minder meetkosten, minder kosten voor de Transportdienst bij de netbeheerder en waarschijnlijk een betere meting met minder afwijking. Het blijkt dat hoe dichter in de ondergrens wordt gemeten des te groter is de afwijking naar boven. In praktijk betekent dit dat als er veel volume tussen de Qmin en Meetrange min. wordt gemeten er meer wordt gemeten dan er daadwerkelijk verbruikt worden. Volgens een overzicht van een fabrikant kan deze afwijking oplopen tot 1%. Het vermoeden bestaat dat dit meer is, maar daar is alleen achter te komen door een gecertificeerd meetbedrijf de meter te laten ijken en een aantal metingen uit te laten voeren.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan