Omrekening van Euro/MWH naar ct/m3(n)

Vorige

Omrekening van Euro/MWH naar ct/m3(n)

Stel de gasprijs is 24,100 €/MWH. Dit is gelijk aan 2,4100 ct/kWh. Om van euro naar ct te komen is er sprake van een factor 100 en van MWH naar kWh is er sprake van een factor 1000. Daarom wordt er gedeeld door 10 om van Euro/MWH naar ct/kWh te komen.

Berekening 1 voor inkoop gas

De gasprijs is op enig moment 24,100 €/MWH. Dat komt overeen met 2,4100 ct/kWh. Een kWh heeft een warmteinhoud van 3,6 MJ. De bovenwaarde van een standaard kubieke meter gas is 35,17 MJ. Dit betekent dat 1 m3(n) gas overeenkomt met 9,7694444 kWh. De gasprijs is dan 9,7694444 * 2,41 = 23,544 ct/m3(n)

Berekening 2 voor inkoop gas

Inkoop gas TTF: sept-12 base prijs 24,100 €/MWH.

Eerst wordt de omrekening van €/MWH naar €ct/muitgevoerd. Hierbij wordt de bovenwaarde van een standaard kubieke meter gas gedeelt door 36 MJ (36 MJ is 3,6 MJ/kWh * factor 10). Uit deze berekening volgt de factort die gebruikt kan worden om de gasprijs van Euro/MWH naar ct/kWh teberekenen. De berekening is:  35,17 MJ/36 MJ = 0,9769444.
De prijs in €ct/m3 wordt dan 0,9769444 * 24,100= 23,544 €ct/m3

NB. Voor inkoop gas op de ICE-ENDEX TTF beurs is het makkelijkst de factor 0,9769444 te vermenigvuldigen met de gasmarkt prijs in €/MWH. Hieruit volgt dan de gasprijs in ct/m3(n)

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan