Omrekening kWh naar MJ

Vorige

Omrekening kWh naar MJ

Uitgangspunten:
1 Watt
 is gelijk aan 1 Joule per seconde
Een uur heeft 60 minuten * 60 seconden = 3.600 seconden

Berekening

Een kWh heeft dus een warmte inhoud van 3.600 seconden * 1000 Joule = 3.600.000 J. Dit komt overeen met 3,6 MJ

N.B. vermenigvuldigen met 1000 (J) omdat er van Watt naar kWatt wordt gegaan in deze berekening.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan