Berekening gasverbruik met graaddagen

Vorige

Berekening gasverbruik met graaddagen

Stel een gasverbruiker heeft in 2011 ongeveer 3000 m3 gas verbruikt. Eind 2012 komt het energiebedrijf erachter dat de gasmeter kapot is. Om toch een zo goed mogelijke benadering van het verbruik vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de gewogen graaddagen methode.

Uitgangspunten:
Aantal gewogen graaddagen (grd) 2011 (De Bilt): 2665
Aantal gewogen graaddagen(grd) 2012 (De Bilt): 2902
Verbruik gas 2011: 3000 m3

Berekening 1

Het aantal gewogen graaddagen in 2011 is 2.665. Het aantal gewogen graaddagen in 2012 is 2.902. Het afgenomen volume gas in 2011 is 3.000 m3

Het berekende gasverbruik is dan 2.902/2.665 * 3.000= 3.266,79 m3 afgerond is dit 3.267 m3 gas.

Opmerking: Deze methode is een benadering van de werkelijkheid. Tevens moet er rekening gehouden worden met het feit dat een normaal jaar 365 dagen telt en een schrikkeljaar 366 dagen. Het aantal graaddagen zal namelijk in een schrikkeljaar iets hoger liggen omdat deze een dag extra heeft. Deze afwijking is echter te verwaarlozen. Zeker bij verbruiken zoals weergegeven in de berekening. Ook houdt deze methode geen rekening met verandering van gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld dat een bewoner van een pand in de winter van 2011 1 maand op vakantie is en in de winter van 2012 thuisblijft.

Berekening 2:
Besparingsberekening met behulp van gewogen graaddagen

Stel een gasverbruiker laat op 2 januari 2012 zijn CV ketel vervangen door een nieuwe CV ketel met een beter rendement.
Hoe kan deze gasverbruiker dan vastellen of hij inderdaad minder is gaan verbruiken?

Uitgangspunten:
Aantal gewogen graaddagen (grd) 2011 (De Bilt): 2665
Aantal gewogen graaddagen(grd) 2012 (De Bilt): 2902
Verbruik gas 2011: 3000 m3
Verbruik gas 2012: 3000 m3

Berekening

Het verbruik gedeeld door het aantal gewogen graaddagen in 2011 is: 3000 m3/2665 grd=1,1257 m3/grd.

Het verbruik is dus 1,257 m3 gas per graaddag.

Berekening

Het verbruik gedeeld door het aantal gewogen graaddagen in 2012 is: 3000 m3/2902 grd=1,0338 m3/grd.
Het verbruik is dus 1,0338 m3 gas per graaddag.

Het verbruik (m3/grd) 2012 ten opzichte van 2011 is 1,0338/1,1257=0,918. Dit komt overeen met 91,8 %.

De besparing is dan 100%-91,8%=8,2%. (2011 is referentie jaar en is dus gesteld op 100%)

Opmerking:
Bij deze berekening is express uitgegaan van een gasverbruik voor beide jaren van 3000 m3. Zo is goed te zien dat de lagere temperaturen invloed hebben op het verbruik. Het lijkt er in de eerste instantie op dat er geen besparing is gerealiseerd, omdat de jaarverbruiken voor 2011 en 2012 gelijk zijn, maar door de gewogen graaddagen methodiek is dit nu wel aantoonbaar. Het blijft echter een benadering van de werkelijkheid.

Voor meer informatie over gewogen graaddagen klik op onderstaande link:

www.mindergas.nl

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan