Wobbe index

De Wobbe index is o.a. een maat voor de hoeveelheid energie die per tijdseenheid door een leiding stroomt, of via een spuitstuk aan een brander wordt toegevoerd. De Wobbe index is daarmee een belangrijker kenmerk voor een gassoort dan de calorische waarde.

De Wobbe index is al volgt gedefinieerd:
De Wobbe index is de calorische waarde van het gasmengsel gedeeld door wortel van de verhouding van de dichtheid van het gasmengsel en de dichtheid van de verbrandinsglucht.

Richtlijn voor Wobbe banden:
H-gas
: 48-56 MJ/m3
G-gas: 43,5-44,4 MJ/m3
L-gas: 42,5-47 MJ/m3

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan