Regionale Netbeheerder gas (RNB)

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde het transportdeel van Gasunie Transport Services (GTS), die een gastransportnet beheert in de zin van de Nederlandse Gaswet 1998. Voorbeelden van Regionale Netbheerders gas zijn: Liander, Enexis en Stedin.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan