Liquified Natural Gas (LNG)

LNG is een afkorting van het engelse Liquefied Natural Gas, in het Nederlands: vloeibaar aardgas. Het aardgas wordt vloeibaar gemaakt door het te koelen tot ongeveer -160 Celsius. Bij deze temperatuur en atmosferische druk condenseert het gas tot een vloeistof, die LNG genoemd wordt. LNG neemt 600 keer minder volume in dan gasvormig aardgas. Hierdoor kan het gas makkelijker getransporteerd en opgeslagen worden.

Samenstelling LNG
LNG lijkt qua samenstelling sterk op aardgas. Het verschil is, dat (bijna) alle zuurstof, koolstofdioxide, water, zwaardere koolwaterstoffen en zwavelverbindingen die in aardgas nog wel worden aangetroffen, uit het LNG verdwenen zijn. Deze componenten zouden bevriezen tijdens het vloeibaar maken.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan