Graaddagen

Bij het graaddagen syteem wordt er van uitgegaan dat gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan de gemiddelde binnentemperatuur. Bij de graaddagenberekening wordt 18o C als uitgangspunt genomen (stookgrens). Iedere graad die beneden de gemiddelde etmaaltemperatuur van de buitenlucht beneden de 18 graden Celsius ligt, is 1 graaddag. Iedere graad boven de 180 C wordt gesteld op nul, omdat er dan van uit wordt gegaan dat er niet gestookt wordt.

Gewogen Graaddagen:

 Behalve temperatuur zijn er meer weersinvleoden die invloed hebben op het gasverbruik, zoals zonninstraling, luchtvochtigheid, windsnelheid etc. Om deze invloeden ook mee te laten wegen in de berekeningen is er een seizoensafhankelijke weegfactor meegenomen. Door de ongewogen graadagen te vermenigvuldigen met deze correctiefactoren worden de gewogen graaddagen vastgesteld.

De weegfactoren zijn onderstaand weergegeven.

April tot en met September: 0,8

Maart en Oktober: 1,0

November tot en met Februari: 1,1

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan