Gasaansluiting

Een verbinding tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in Artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering Onroerende Zaken

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan