Commodity prijs gas

De door afnemer verschuldigde prijs voor het aardgas, welke wordt uitgedrukt in €ct/m3 en is exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en/of heffingen van overheidswege.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan