Belasting gas (B)

De hoeveelheid gas die per tijdseenheid door een leiding stroomt of door een gasverbruiker wordt geconsumeerd. Belasting (B) kan worden uitgedrukt in m3/h. Belasting(B) is niet gelijk aan vermogen(P)!

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan