Basislast capaciteit

De gedurende enig Contractjaar op de Aansluiting daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid gas, uitgedrukt in m3(n), gedeeld door 8.760 uur. Indien de uitkomst van deze berekening groter is dan of gelijk aan de Contractcapaciteit wordt de Contractcapaciteit gelijk gesteld aan de Basislastcapaciteit.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan