Regionale Netbeheerder (RNB)

Regionale Netbeheerder (RNB)

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde het transportdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, die een gastransportnet beheert in de zin van de Nederlandse Gaswet 1998.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan