Redelijk en Zorgvuldig Operator - De Energieconsultant

Redelijk en Zorgvuldig Operator

Redelijk en Zorgvuldig Operator

Een persoon of onderneming die in goed vertrouwen tracht zijn contractuele verplichtingen na te komen en daarbij tijdens de algemene bedrijfsvoering een mate van vaardigheid, zorgvuldigheid, inzicht en voorzorg uitoefent, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van een vaardig en ervaren persoon of ondernemer in dezelfde bedrijfstak en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan