Peak Uren - De Energieconsultant

Peak Uren

Peak Uren

De Uren van 07:00 LET tot 23:00 LET op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, althans de Uren zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde instantie. In bepaalde gebieden kunnen andere tijden gelden.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan