Leveringsperiode

Leveringsperiode

Betekent de periode gedurende welke leveringen plaatsvinden uit hoofde van de Overeenkomst, beginnende op de Aanvangsdatum om 06.00 uur CET en eindigend op de einddatum (indien van toepassing) om 06.00 uur.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan