Leveringsinstallatie - De Energieconsultant

Leveringsinstallatie

Leveringsinstallatie

Betekent de productie, transport en verwerkingsinstallaties en reservoirs (ongeacht of deze in eigendom, of anderszins, toebehoren aan Verkoper) upstream tot de Aansluiting, welke installaties leverancier in staat stellen te voldoen aan zijn leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende transacties.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan