Kredietwaardigheid - De Energieconsultant

Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid

Het vermogen van Grootverbruiker om de financiële verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst na te komen.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan