Kleinverbruiker

Kleinverbruiker

Een Afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet, niet zijnde een Grootverbruiker.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan