ICE ENDEX - De Energieconsultant

ICE ENDEX

ICE ENDEX

De ICE ENDEX is de termijnmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze termijnbeurs. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand,kwartaal of jaar) en weergegeven met PEAKLOAD en BASELOAD uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek ICE ENDEX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Dit zijn de tarieven die een leverancier ook aanbiedt naar zijn afnemers. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief. Hierbij wordt uitgegaan van 8-20 inkopen en 8-20 afrekenen. Bij 8-20 inkopen en 7-23 kan een kleine afslag worden bedongen, mits het verbruiksprofiel gunstig is.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan