Grootverbruiker

Grootverbruiker

(i) een Afnemer die beschikt over een Aansluiting op een Net met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3×80 Ampère. of (ii) een Afnemer die beschikt over een Aansluiting op een Net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3×80 Ampère die er conform artikel 95n Elektriciteitswet met instemming kan worden afgeweken van de artikelen 95b en 95m Elektriciteitswet.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan