Contractjaar

Contractjaar

De periode lopende vanaf het tijdstip van de Aanvangsdatum van de Overeenkomst tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar en vervolgens iedere periode, lopende van 1 januari, 06.00 uur CET tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar, waarin de Overeenkomst van kracht is, tenzij anders is overeengekomen.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan