Commodity Prijs

Commodity Prijs

De door Grootverbruiker verschuldigde prijs voor de Levering van de Elektriciteit, uitgedrukt in Eurocent/kWh, inclusief kosten voor programmaverantwoordelijkheid, restprofiel en Onbalans en exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en exclusief kosten van de netbeheerder (aansluit-, transport- en meetkosten uit hoofde van de Aansluit- en Transportovereenkomst), tenzij anders aangegeven in de Leveringsovereenkomst.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan