Commodity Prijs

Commodity Prijs

De door afnemer verschuldigde prijs voor het Aardgas, welke wordt uitgedrukt in €ct/men is exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en/of heffingen van overheidswege.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan