Aansluiting

Aansluiting

Een verbinding tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in Artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan